Vaandel van de Eeuwige Wacht na restauratie aanwezig op de 77ste Bedevaart en Herdenking te Breendonk

22-09-2023
Het vaandel van de Eeuwige Wacht uit ons museum was voor de eerste maal weer aanwezig op de executieplaats in het fort van Breendonk tijdens de 77ste Nationale Herdenking en Bedevaart. Het bleef gedurende de ganse ceremonie present ter ere van de geëxecuteerde weerstanders.
Dank aan Danielle Roubroeks voor deze mooi foto.