Histowijzer!

Audio-visuele hulp voor uw educatieve projecten

De audio-visuele dienst van ons museum helpt u graag verder met producties die ter ondersteuning dienen voor uw klassikale beleving of geschiedenislessen.
Zo zijn er verschillende kortfilms voorhanden en pop-up platformen die vergezeld van de nodige ondersteuning aangeboden worden in samenspraak met de leraren.
De twee doelgroep zijn het 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs en de 3de graad van het secundaire onderwijs. 


Educatieve presentaties in onze polyroom, inclusief een begeleid bezoek aan onze expositieHISTOWIJZER! herinneringseducatie via audio-visuele producties en documentaires in eigen beheer door Corner 45 Filmworks.
Hier een voorbeeld van de productie " Door de Muur ", het verhaal van het jonge Joodse meisje Regina, die aan de vervolging ontsnapt in Hemiksem door de hulp van Anna en Charel Vandijck.

Wil je graag meer informatie over Histowijzer ?