Germain De Becker, partizanenen commandant in memoriam te Tielt-Winge

17-07-2023

De conservatie van het ceremoniële vaandel van het OF gewest Leuven is voor het museum primair.
St. Joris-Winge ligt immers centraal in de deelname van hun acties en historische feiten, die compleet verloren gaan in het daglicht van de razzia's in Meensel en Kiezegem.
We brengen een einde aan deze historische fragmentatie en polarisatie van de geschiedschrijving.
Zo werd op amper 800m van het museum op 23 mei 1944 om 6u 's morgens op de Glabbeeksesteenweg een inval gepleegd onder leiding van Vlaams SS-ers Janssens en Faignaert, een dagorde voor bijna 30 stuks aan SD-agenten en collaborateurs...

Hun doel was de arrestatie van Germain De Becker, partizanencommandant in de sectie van Leuven en hier ondergedoken. Germain werd tijdens zijn ontsnappingspoging langs de achterzijde in het been geraakt. De wanhoop sloeg toe... hij besloot zich niet over te geven en pleegde zelfmoord met een kogel door het hoofd met zijn pistool, een FN 1911-22.
Deze gecontroleerde acties in onze regio zijn niet te miskennen als ruggengraat voor het cluster aan arrestestaties die begin mei 1944 werden opgestart. De actoren zijn dezelfde voor het cluster. De initiële golf ontstond in Tienen op vraag van Engelen, het bijhorende onderzoek leidde tot de onderduikadressen die Tielt-Winge rijk was. Germain's dood was één van de feiten in mei 1944 , deel van de 31 arrestaties in Molenbeek, Wersbeek, St. Joris-Winge, Tielt en Optielt.

Als we oorlogsburgemeester Broos mogen krediet geven : hij plaatste 2 maal de rem op de arrestatiegolf in mei 1944 die in de Vital De Costerstraat te Leuven op tafel lag. Zijn drijfveer was echter niet de protectie van zijn burgers, maar later meer hierover.
De familie Merckx werd de fysieke spiegel voor de gevraagde gerechtigheid en juridische afrekening voor de vele misdaden waaraan de Vlaamse collaboratie deelnam in het Hageland, de vergeldingsvraag van moeder Merckx is echter niet de oorzaak van de razzia's, enkel een schakel in de cumulatie die Verbelen op til zette op 22 april 1944.


Ode aan Germain De Becker, een foto van Germain, aangeboden in 1984 door zijn weduwe Mevr. Kuyls.